کتاب: ریز شبکه های هوشمند

نویسنده:

Sasi K. Kottayil

درباره کتاب:

این کتاب نیاز به درک توسعه، استفاده، ساخت و راه اندازی ریز شبکه های هوشمند (SMG) را بیان می کند. با در نظر گرفتن عملیات عمده منتخب SMG مانند مدیریت انرژی پویا، پاسخگویی به تقاضا و ارسال تقاضا، طراحی و چالش های عملیاتی ریز شبکه های مختلف را توصیف می کند و راه حل های عملی برای سیستم ها ارائه می دهد. Smart Micro Grid فناوری های ارتباطی و استانداردهای حاکم را که در توسعه شبکه های ارتباطی برای تحقق خدمات و برنامه های مختلف هوشمند در ریز شبکه ها استفاده می شود، ارائه می دهد. معماری تسهیل کننده ارتباط دو طرفه برای توزیع هوشمند / میکرو شبکه ارائه شده است که جنبه هایی از طراحی، توسعه و اعتبار آن را پوشش می دهد. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تحقیقاتی و متخصصان قدرت، سیستم های قدرت و الکترونیک است.

امکانات:

• یک مرور کلی از مزایا، الزامات طراحی و بهره برداری، استانداردها و الزامات ارتباطی برای استقرار ریز شبکه ها در سیستم های توزیع را پوشش می دهد.

• موارد مربوط به برنامه ریزی، توسعه، بهره برداری، نوع ریزشبکه ها، تعامل بین شبکه های ریزشبکه و توزیع، پاسخگویی به تقاضا و الزامات فنی شبکه ارتباطی را کاوش می کند.

• درباره استانداردها و روشهای رایج فعلی برای توسعه و کارکرد شبکه های کوچک بحث می کند.

• موارد فنی و الزامات مربوط به ریز شبکه ها را شرح می دهد.

• معماری و پروتکل های ارتباطات هوشمند را نشان می دهد.

سال انتشار:

30 مارچ 2022

قیمت:

130 دلار

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن