بررسی مکانیسم‌های بهبود تولید نفت در روش تزریق آب با شوری کم با استفاده از روش آنالیز دیجیتال مغزه

امروزه کاهش تولید نفت از مخازن مشکل اصلی در صنعت نفت است. برای افزایش تولید نفت روش های متفاوت در شرایط مختلف وجود دارد. تزریق آب از روش های مفید برای افزایش تولید نفت از مخازن است. در سال های اخیر با تغییر شوری آب تزریقی به مخزن و تزریق آب با شوری کم، تولید از مخازن نفتی افرایش داشته است. تصاویر دیجیتال سنگ روشی دقیق برای تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایش‌ها در محیط متخلخل هستند. تصاویر گرفته شده از محیط متخلخل سنگ در مقیاس میکرو (و حتی نانو) دقیق‌ترین اطلاعات را از مکانیسم‌های تولید نفت در روش های متفاوت از تولید نشان می دهد. در این مطالعه، مروری بر نتایج آزمایش‌های تزریق آب با شوری کم در مغزه های سنگی به روش آنالیز دیجیتال مغزه انجام شده است. طبق نتایج حاصل از آزمایش‌های دیجیتال سنگ،کاهش شوری آب تزریقی با تغییر ترشوندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست، مهاجرت رس ها و تشکیل امولسیون آب در نفت باعث افزایش تولید نفت از مخازن نفتی می شود. اگر آب تزریقی دارای شوری کم باشد؛ امکان تشکیل امولسیون های آب در نفت و مهاجرت رس ها در حفرات سنگ افزایش ‌یافته و راندمان تولید نفت بیشتر می گردد. هدف این مطالعه بررسی و اثبات مکانیسم‌های دخیل در فرایند تزریق آب با شوری کم در مخازن نفتی به کمک روش های تصویربرداری  است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن